Tady najdete akce, které pro vás chystáme na letošní sezónu:

30. 4. BELTAIM aneb čarodejnice podle starých tradic – Fotky z akce najdete zde

13. 5. Kreatiní workshop s výrobou dárku pro maminky

3. 6. Den dětí – pořadatel obec Martínkovice

4. 6. Poutnící na kolech – tady najdete víc informací

10. 6. Cermaque sólo pod Korunou – koncert Jakuba Čermáka, víc info